top of page

Privacy policy

Lux Organizing respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om zo transparant mogelijk te zijn is een beleid gemaakt met betrekking tot de verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor bezoekers om hun rechten uit te oefenen. ​

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1.  Website (hierna ook 'de website'): luxorganizing.nl

 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Lux Organizing, gevestigd te Papendrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87914166.

Artikel 2 - Het verzamelen van gegevens

Lux Organizing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Lux Organizing verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres (geanonimiseerd)

 • Locatiegegevens

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

 • Gegevens over je activiteiten op de website

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door invulling van het contactformulier op de website, in correspondentie en/of telefonisch.

Alle gegevens die je deelt via de website worden via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd. 

Artikel 3 - Gebruik van de gegevens

Lux Organizing gebruikt je persoonsgegevens voor:

 • het onderhouden van relaties met bezoekers

 • het verlenen van de diensten

 • het uitvoeren van de overeenkomst

 • facturatie en financiële administratie

 • marketing- en communicatieve activiteiten

Lux Organizing verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gronden zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 'Uitvoering van de overeenkomst' en 'Gerechtvaardigd belang'. 

Artikel 4 - Bewaartermijn gegevens

Lux Organizing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. De wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens, worden gehanteerd. 

Artikel 5 - Derden

Lux Organizing verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de AVG. Hierdoor blijft het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gehandhaafd. 

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden die gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de informatie op en werking van de website te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van Google Search Console om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, om deze te kunnen optimaliseren. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel als mogelijk geanonimiseerd. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lux Organizing heeft hier geen invloed op. Lux Organizing heeft Google geen toestemming gegeven om via Lux Organizing verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. 

Artikel 6 - Jouw rechten

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je recht op inzage van en rectificatie of wissing van je persoonsgegevens, of beperking van de verwerking. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kun je contact opnemen via info@luxorganizing.nl. Binnen 1 maand na je ingediende verzoek, krijg je hierop antwoord.  

Artikel 7 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van je apparaat. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elke bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op je in te stellen.

De cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. Bij jouw eerste bezoek aan de website heeft Lux Organizing je geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Bij verder gebruik van de website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Artikel 8 - Tot slot

Deze privacy policy is opgemaakt op 7 december 2022. De inhoud ervan kan worden gewijzigd. ​

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je me een mailtje sturen. 

bottom of page